+ Công dụng: Giá trị SET khi xuất xưởng là 2 bar, vặn theo chiều kim đồng hồ là tăng áp suất SET. Van KVL dùng để khống chế áp suất hút không vượt quá giá trị SET. Như vậy, van KVL được dùng trong các trường hợp:

– Khống chế áp suất hút khi xã đá bằng gas nóng để tránh môi chất lỏng về máy nén.

– Khống chế áp suất hút không vượt quá ứng dụng của máy nén (ex: thông số máy nén cho phép áp suất hút tối đa là 4 bar chỉnh van để giới hạn áp suất hút< 4 bar để tránh quá tải máy nén lúc khởi động).

hinh 10

Chỉnh van KVL: Thí dụ: Cần chỉnh KVL để Phút < 4bar.

-STEP1: Áp suât đang Set= 2 bar (factory)à cho máy nén chạy thì áp suất hút là 2 bar(lúc nầy áp suất dàn lạnh > 2 bar).

– STEP2: Vặn van từ từ theo chiều kim đồng hồ để áp suất hút tăng dần đến 4 bar.

– STEP3: Đóng chụp kín để tránh xì gas.

hinh 11

Hình 1: Chỉnh van KVL.