Dàn ngưng giải nhiệt gió chỉ cần được bảo trì thường xuyên một cách tối thiểu để đảm bảo tuổi thọ và công suất tối đa của dàn ngưng.

KHUYẾN CÁO: Khi bảo trì cần làm công tác bảo trì phần điện hoặc thực hiện công việc gần quạt gió, phải ngắt nguồn điện tới dàn.

  • Làm sạch lá chuyền nhiệt của dàn mỗi 6 tháng hoặc tùy theo mức độ bám bẩn. Vệ sinh bằng bàn chải, máy hút bụi hoặc dung môi tẩy rửa chuyên dụng cho dàn ống đồng cánh nhôm. Không được sử dụng dung môi có chứa axit. Lưu ý hướng dẫn gắn trên dàn ngưng.
  • Làm sạch rác bám giữa dàn ống và quạt.
  • Lược thẳng các cánh tản nhiệt.
  • Kiểm tra và xiết chặt lại các mối nối điện.
  • Kiểm tra và xiết chặt bu lông bắt mô tơ quạt, khung treo đỡ và lồng bảo vệ.

Air-cooled condensers require little but regular maintenance that is critical for extending service life and peak performance.

WARNING: Disconnect all power sources to the unit before performing any electrical work on the unit or working near the fans.

  • Clean the coil fins every 6 months or more frequently in severe conditions. This may be accomplished brushing and vacuuming or by applying a commercial available coil cleaner specifically developed for cleaning copper and/or aluminum coils. Never use acid-based cleaners. Always follow label directions.
  • Remove any debris trapped between the coil and fans.
  • Comb bent coil fins.
  • Tighten all electrical connections.
  • Tighten fasteners connecting the motors to their mounts, motor mounts to the unit, legs to the unit and the mounting structure.