Thiết bị lạnh Tecumseh – Pháp do RECOM phân phối đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Các loại mẩu mã cung cấp :

  • Máy nén Tecumseh.
  • Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh.

Xem tất cả 2 kết quả