Thiết bị lạnh Emerson (Mỹ) do RECOM phân phối chính thức.

Các loại mẩu mã cung cấp :

  • Cụm máy nén dàn ngưng Emerson.
  • Máy nén Emerson.

Xem tất cả 2 kết quả