Hệ thống theo dõi và giám sát nhiệt độ Dixell do Hưng Trí cung cấp.

Hệ thống theo dõi và giám sát nhiệt độ Dixell do Recom cung cấp.

XWEB là một bộ quản lý từ xa (theo dõi và tự ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) dựa trên công nghệ Web Server, được dùng để theo dõi và quản lý các thông số về nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, các trạng thái của thiết bị trong hệ thống lạnh với các đặc tính như sau:
• Quản lý từ 18 đến 100 vị trí.
• Kết nối mạng LAN (mạng nội bộ công ty), kết nối qua internet.
• Theo dõi và lưu lại các giá trị nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, các trạng thái thiết bị . . .
• Quản lý các tín hiệu báo động của hệ thống như: cảnh báo nhiệt độ cao, cảnh báo nhiệt độ thấp, các cảnh báo hư hỏng thiết bị, hư hỏng đầu dò, cảnh báo trạng thái . . .
• Kết nối với máy tính nội bộ, hoặc thông qua modem để kết nối với máy tính từ xa nhằm thuận tiện cho việc cài đặt và theo dõi hệ thống, điều khiển từ xa cũng như thể hiện dữ liệu dưới dạng đồ thị hoặc dạng bảng.
• Dung lượng bộ nhớ lớn (24MB, 64MB) nên thời gian lữu trữ dữ liệu dài.
• XWEB có thể truyền các thông điệp cảnh báo qua đường fax, email hoặc tự động in các thông điệp cảnh báo khi có cảnh báo xảy ra.
• Đặc biệt, XWEB có thể hoạt động như một hệ thống độc lập khi cần thiết (không cần kết nối với máy tính máy in . . ..)
Hệ thống XWEB đã được xác nhận phù hợp với Tiêu chuẩn H.A.C.C.P (Phân tích mối nguy hiểm và điểm kiểm soát tới hạn), nên giúp vận hành tốt hơn các hệ thống lạnh.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các mẩu mã của XWEB như bộ giám sát XWEB5000.

Xem tất cả 6 kết quả