Kho lạnh Minh Trí

Recom cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho kho lạnh Minh Trí Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.

Big C Bình Dương

Recom thi công hệ thống điều hòa không khí cho Big C Bình Dương    

Kho lạnh Hưng Phát

Recom cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho kho lạnh Hưng Phát Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.

Việt Cường Canned Food

Recom thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty Việt Cường. Hệ thống thiết bị lạnh trung […]